18 Nisan 2014 Cuma

Laiklik Aşamaları Nelerdir?

Yorum Yap
Sponsor

* Saltanatın Kaldırılması ( 1 Kasım 1922)

* Cumhuriyet'in İlanı ( 29 Ekim 1923)

* Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924)

* Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin Kaldırılması ( 3 Mart 1924)

* Tevhid-i Tedrisat Kanunu ( 3 Mart 1924)

* Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması ( 30 Kasım 1925)

* Medeni Kanun'un Kabulü ( 17 Şubat 1926)

* Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun'un Kabülü (1926)

* Medreselerin Kapatılması ( 1926)

* Yabancı Okullarda Dinsel Sembollerin Kaldırılması 

* İbadet Yerlerinin Dışında Dinsel Kıyafetler ve İşaretlerle Dolaşılmasının Yasaklanması

* 1924 Anayasası'ndan '' Devletin Dini İslamdır. '' ve '' Şer'i Hükümlerin Yerine Getirilmesi TBMM'ye aittir. '' İfadelerinin Çıkarılması (1928)

* Kılık Kiyafet Kanunu'nun Kabulü ( 3 Aralık 1934)

* 1924 Anayasası'na Atatürk İlkeleri'nin Girmesi ( 5 Şubat 1937) 

Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder