Kuvay-ı Seyyare Nedir?

'' Gezici, seyyar kuvvetler '' anlamına gelir. Kurtuluş Savaşı yıllarında İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra (15 Mayıs 1919) Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılmasını sağlamak amacıyla Çerkes Ethem tarafından kurulan silahlı direniş örgütüne Kuvay-ı Seyyare denir. 

Salihli Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı başarılı bir direniş gösteren Çerkez Ethem ve örgütü Kuvay-ı Seyyare; TBMM'ye karşı çıkarılan Çapanoğlu, Ahmet Anzavur, Adapazarı, Düzce, Kuvay-i İnzibatiye isyanlarının da bastırılmasında temel etkendi.

Fakat düzenli ordu kurulduktan sonra buna katılmak istemeyen Çerkez Ethem isyan edince, Kuvay-i Seyyare birlikleri TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ile Batı Anadolu'da çatışmaya girdi. Düzenli ordu galip gelince Çerkez Ethem Yunanlılar'a sığındı. Bunun üzerine Kuvay-ı Seyyare dağılmaya başladı. Hatta Kuvay-ı Seyyare içindeki bazı milis güçleri komutanları ile birlikte düzenli orduya katıldı.


Yorumlar