Ana içeriğe atla

Kuvay-ı Milliye'nin Kaldırılması'nın Nedenleri Nelerdir?

* Düşmanı yurttan atacak güçte olmaması

* İşgalleri tamamiyle durduramamaları

* Düzenli, disiplinli düşman ordusuna karşı kesin sonuçlar alamamaları

* Disiplinsiz ve düzensiz olmaları

*Herhangi bir otoriteyi kabul etmemeleri

* İhtiyaçlarını halktan karşılarken bazen zor kullanmaları 

* Suçluları mahkemesiz, yargısız infaz ile cezalandırmaları

* Gediz Muharebeleri'nde başarısız olmaları

* Düzenli ordunun kurulmuş olması

Yorumlar

 1. çok teşekkürler bana yararlı oldu yeniden sağolun

  YanıtlaSil
 2. Kuvayi milliye birlikleri bize vatan savunması yapmış ve her alanda başarılı olduğu tarihte bizlere anlatıldı şimdi burda yazılan lar anlatılanlarla uyuşmuyor kuvayi milliye nin destan zaferleri yaparkene şimdi ne olduda bu duruma geldiler çok şüpheli bir durum yalan dönüyor gibi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizlere, gericiler öyle yalan bir tarih anlattılar ki; kocaman bir sicim ipi birbirine doladılar. Biz o kocaman kör düğümü çözebilmenin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Bir kere Kuvay-ı Milliye kavramı aklına geldiğinde şunu bilmelisin: İşgal yıllarında Anadolu'nun işgal edilen her yöresinde düşmana karşı kendi yöresini savunan düzensiz silahlı halk güçleridir; Kuvay-ı Milliye... Bu suretle düşmanı yıpratmaları ve işgalleri güçleştirmeleri olumlu taraflarıdır. Fakat kat'iyetle (kesinlikle) düşmanı yurttan tamamen atacak bir güce sahip değildir. Bunun için bir merkezden yönetilecek düzenli sistemli, emir-komuta zincirinde bir askeri yapıya ihtiyaç vardır. Bu yüzden Kuvay-ı Milliye yerine düzenli ordu kurularak İstiklal Savaşı yapılması ihtiyaçtır. Kuvvacıların bir kısmının halktan zorla yardım alması, bir kısmının eski eşkiya olması ve düzen bilmemesi de cabasıdır. Kimsenin Kuvay-ı Milliyeyi aşağıladığı yok. Kuvay-ı Milliye halk savunmasıdır. Bu savunma ulu Önder tarafından düzen li, nizamlı bir biçime kavuşturularak Kurtuluş Mücadelesi devam etmiş ve zaferle sonuçlanmıştır. Gericilerden tarih dinlemeyin. Gericiler geçmişte yendiğimiz düşmanlarımıza hizmet etmektedirler.

   Sil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd