Kuvay-ı Milliye Neden Kuruldu?

* Anadolu'nun Mondros Mütarekesi ile işgal edilmesi

* İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin seyirci kalması

* İşgaller karşısında oordunun terhis edilmesinden ötürü savunmasız kalınması

* Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri, silahlı eylemleri

* Türk halkının milliyetçilik ve bağımsızlık ruhuna sahip olması


Yorumlar