Ana içeriğe atla

Kuvay-ı İnzibatiye Nedir?

TBBM'ye karşı Adapazarı ve Geyve'de Kuvay-i İnzibatiye ayaklanmasını başlatan, İstanbul hükümeti tarafından kurulan silahlı örgüttür.

Kuvay-ı İnzibatiye Ordusu
 Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul Hükümeti sadrazamı (Hain) Damat Ferit Paşa'nın Milli Mücadele'yi, Kuvay-ı Milliye'yi baltalamak için kurduğu askeri bir orduydu. İnzibat Kuvvvetleri'nin diğer bir adı da Halifelik (Hilafet) Ordusu'ydu. Bu ordu Kurtuluş Savaşı başladıktan yaklaşık bir yıl sonra 18 Nisan 1920 tarihli bir kararname ile kuruldu. 

Bahsi geçen kararnamede Kuvay-i İnzibatiye'nin görevi aynen şu şekilde belirtilmişti: ''Kuvay-ı Milliye'yi tepelemek.'' Üç piyade alayı, bir topçu taburundan oluşan bu ordu, Anzavur Ahmet komutasına girmişti. Adapazarı ve Geyve bölgelerinde Ankara Hükümeti'ne karşı harekatlarda bulundu. İngilizler tarafından desteklendi. İngilizler Hilafet Ordusu'nun askerlerine aylık 30 lira, teğmenlerine 60 lira, alay komutanlarına 150 lira maaş bağladı. İzmit'e asker ve mühimmat yığılması yapan Kuvay-ı İnzibatiye arkasında İngilizler konuşlandı. Hatta İngiliz savaş gemileri İzmit Limanı'na demirlemiş, top ateşi ile mevzileri destekleyebilecek bir konumda bulunmuşlardı.

 TBMM'ye karşı çıkarttığı ayaklanmalar Kuvay-ı Milliye tarafından bastırıldı. Çerkez Ethem ve Kuvay-ı Seyyare birliklerine karşı başarısız oldular. 25 Haziran 1920 tarihinde İstanbul hükümeti, Kuvay-i İnzibatiye'yi kaldırdı.

Kuvay-ı İnzibatiye Askerleri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay