Kasr-ı Adi Nedir?

Osmanlı Devleti döneminde padişahın Divan-ı Hümayun toplantılarını izlediği kafesli pencereye ve yere verilen ada Kasr-ı Adi denir.

Kubbealtı, Divan-ı Hümayun'un ana toplantı bölgesiydi. Burada yerden yaklaşık 3 metre kadar yükseklikte bulunan, altın yaldızlı parmaklıkları olan, demir parmaklıklı Kafes-i Müsebbek'' adlı pencereden padişah divan toplantılarını izlerdi. İzlediği yer Kasr-i Adi adını almıştı.

Topkapı Sarayı'nda Divan Toplantılarının Yapıldığı Kubbealtı ve Pencere Arkası Kasr-ı Adi


Yorumlar