Ana içeriğe atla

İstiklal Marşı'nın Kabulu Nedir?

6-10 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi'nde TBMM düzenli orduları Yunan Orduları karşısında I. İnönü Savaşı'nda galip gelmişti. Bu moral ve motivasyon havası içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekaleti), Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve bağımsızlık bilincini sembolleştirecek bir marş projesi ortaya koydu. Bu proje çerçevesinde milli bir marş yarışması düzenlendi. 500 tl ödüllü güfte yarışmasına 724 şiir katıldı. 

İstiklal Marşı
Para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmayan Burdur milletvekili, şair Mehmet Akif Ersoy, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in (Tanrıöver) ikna etmesiyle yazdığı İstiklal Marşı şiirini yarışmaya teslim etti.

12 Mart  1921'de TBMM, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı alkışlarla Ulusal Marş olarak kabul etti. Karşılığında Mehmet Akif konulan ödülü almadı. Hatta ünlü eseri Safahat'a ki şiirlerini topladığı eserdir, İstiklal Marşı'nı koymadı. Çünkü bu marş ona göre Türk Milleti'nin eseriydi. İstiklal Marşı'nı ilk kez  Hamdullah Suphi Bey okudu.

İkinci yarışma İstiklal Marşı'nın bestesi için yapıldı. 24 bestenin katıldığı yarışmada Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi, seçici kurul tarafından 1924'te İstiklal Marşı'nın bestesi olarak seçildi. 1930'a kadar bu beste kullanıldı. 1930'da ise dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi İstiklal Marşı'nın bestesi olarak kabul edildi. 1922'de hazırlanan bu beste günümüzde Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı'nın bestesi olarak kullanılmaktadır.

İSTİKLAL MARŞI

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay