Ana içeriğe atla

İki Savaş Arası Dönemde Dünyada Görülen Gelişmeler Nelerdir?

*Evlerde kullanılan elektrikli araçlarda artış görüldü.

*1923'te elektrikli trafik ışıkları geliştirildi.

*1925'te elektrikli ses kayıtları geliştirildi.

*Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük hayata girdi.

*Taşıt yapımında seri üretim başladı.

*Avrupa'da kara ve demiryolu yapımı hızlandı. Ulaşım daha kolay hale getirildi.

*Şehircilik ve mimarlık büyük bir gelişme gösterdi.  Mimar Walter Gropius, Almanya'da ''Bauhaus''  tasarım okulunu kurdu. Yüksek binalar, yeşil alanlar, düzenli caddeler tasarlanarak büyük şehirler kuruldu. ABD'de, New York'ta 1931'de inşası tamamlanan ''Empire State Building'' gibi büyük gökdelenler artmaya başladı.

Empire State Building
*Kıtalar arası ulaşımda gemilerin yanında uçaklar da kullanılmaya başlandı.

*Radyo önem kazandı. Caz, klasik müzik, tiyatro halka ulaştı.

 *ABD'de ilk radyo yayını yapıldı. (1920) 

*Fotoğraf, çizgi film, sinema gibi görsel sanatlar kitlesel kültürü geliştirdi. 1929 Ekonomik Bunalımı, her alanda etkisini hissettirirken; Amerika'daki film endüstrisi merkezi Hollywood bunalımdan karlı çıktı.

Süperman
*Savaş öncesi başlayan çizgi filmler büyük gelişme gösterdi. Avrupa'da Tintin (Tenten), Barbar, Amerika'da Süperman, Popeye (Temel Reis) gibi çizgi film karekterleri doğdu.

Popeye
*Geleneksel tarih anlayışı değişti. Savaşlar Tarihi, Kral ve İmparatorlar Tarihi önceliğini ve eski önemini kaybetti. 1929'da bir Fransız ekolü olan ''Annales Okulu'' bunları reddetti. Sosyo-ekonomik-toplumsal ve coğrafyaya dayalı duygusallıktan uzak bir tarih analayışı Annales Ekolü ile hayat buldu.

*Almanya'da Nazi yönetiminden kaçan bilimadamları bilime uluslararası bir boyut kattı. Bazilerden Abd'ye sığınan Albert Einstein'in ''İzafiyet Teprisi'' doğdu.

Albert Einstein
*Fizik biliminde çığırlar açıldı. 1919'da Rutherford nükleer protonu, 1931'de Anderson pozitif elektronu, 1934'te Chadwick nötronu keşfetti. 


*1939'da Almanya'da uranyum fizyonu (çekirdek bölünmesi) gerçekleştirildi. 

*joliot- Curie, Frederic et Irene, Endico Fermi yapay radyoaktiviteyi buldu.

*1922'de Banting ve Best insülini ayrıştırdı. 

*1921'de Calmette ve Guerin tüberküloza (verem) karşı BCG aşısını buldu.

Verem Aşısı
*1929'da Alexander Fleming penisilini keşfetti. Antibiyotiklerin gelişmesinin yolunu açtı.

*Psikoloji önem kazandı. Bu alanda yeni akımlar ortaya çıktı. 

*Felsefe alanında Varoluşçuluk ve somut yaşantıyı temele alarak metafiziğe karşı çıkan Fenomenoloji akımları ortaya çıktı.


*I. Dünya Savaşı'nın tam ortasında, İsviçre- Zürih'te Sürrealizm akımı doğdu. Bu akım kendini daha çok resim alanında gösterdi. Bütün toplumu ve burjuva sanatını sertçe reddetmekteydi. Geçmişle bağlarını koparan Sürrealizm'in en önemli temsilcisi ise Salvador Dali'ydi (1904-1989). 

Salvador Dali
*Savaş öncesinde de var olan Ekspresyonizm (dışa vurumculuk) özellikle Almanya'da ve Kuzey Avrupa'da kabul gördü.

*Yazarlar yaşadıkları toplumları elştirel gözlerle aktardı. John Steinbeck'in ünlü ''Gazap Üzümleri'' (1939) adlı eseri 1929 Dünya Ekonomik Krizi döneminde yaşanan sosyal ekonomik durumu anlattı.

Gazap üzümleri
*1924'te dondurulmuş yiyecekler üretildi.

*1926'da ilk başarılı roket denemesi gerçekleştirildi.

*1927'de ilk sesli sinema filmi yapıldı.

*1928'de C vitamini keşfedildi.

*1932'de elektron mikroskobu geliştirildi.

* 1935'te radar geliştirildi.

*Dünya barışını sağlamak amacıyla ''Milletler Cemiyeti'' kuruldu.

*ABD, yalnızlık politikasına (Monroe Doktrini) geri döndü.

*Barışı sağlamak amacıyla; Küçük Antant, Locarno Anlaşması, Briand-Kellog Paktı gibi kurumlar oluşturuldu.

* Manda ve himayecilik İngiltere ve Fransa'nın liderliğinde başladı.

*Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde faşist dikta yönetimler kuruldu.

Adolf Hitler
*Avrupa'dan ABD'ye yapılan göçler azaldı.

* ''Amerikan Yaşam Tarzı'' olarak bilinen tüketim toplumu savaş sonrası gelişti.

Amerikan Tüketim Toplumu
*Birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

*SSCB sınırlarını ticarete kapattı.

*1929 Dünya Ekonomik Buhranı, meydana getirdiği milyonlarca işsiz, binlerce banka ve şirket iflasları, neredeyse takas ekonomisine geri dönülmesi, aşırı fiyat düşüklükleri vs. getirirken dünya tarihinde bugüne kadar görülmeyen bir ekonomik kriz yarattı.

1929 Dünya Ekonomik Buhranı- www.sessiztarih.net
3 Nisan 1932 Pazar-Milliyet Gazetesi- 1929 Ekonomik Buhranı Haberlerinden... 


Yorumlar

  1. Çok değerli bilgileri gördüm. Teşekkür ederim. Elinize sağlık

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd