I. TBMM'nin Yaptığı İlk ve Son İnkılap Nedir?

I. TBMM'nin yaptığı ilk ve son inkılâp yani yaptığı tek inkılâp (devrim) 1 Kasım 1922'de padişahlığı ve halifeliği birbirinden ayırarak Saltanatı Kaldırması'dır.

23 Nisan 1920'de açılan TBMM, 11 Ağustos 1923'te yapılan milletvekili seçimlerine kadar I. Dönem TBMM ya da I. Meclis olarak anıldı. Bu meclis, ülkenin işgal yıllarında açılmış, olağanüstü şartlarda kurulmuş bir meclisti. I. meclisin tek ve öncelikli amacı; vatanı işgalden kurtarmak, Misak-ı milli'yi gerçekleştirmekti. Kurucu bir özelliğe sahipti. Fakat devrimleri yapan meclis değildi. Yaptığı tek istisnai devrim ise 1 Kasım 1922'de Saltanat'ın Kaldırılması'ydı.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?