I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları Nelerdir?

* İttifak Devletleri savaştan mağlup ayrıldı.

* Devletler arası dengeler bozuldu.

* Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı.

Örneğin; Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya)

* Ulus- devletler kurulmaya başlandı.

Örneğin; Türkiye, Macaristan, Polonya, Yugoslavya v.b.)

* Faşizm, Nazizm gibi yeni rejimler ortaya çıktı.

* Cumhuriyet yönetimleri kurulmaya başlandı.

* Barışı sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.

* İttifak Kuvvetleri ile imzalanan, ağır şartları olan barış anlaşmaları 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'na ve  II. Dünya Savaşı'na neden oldu.

* Savaştan en karlı çıkan devlet İtilaf Devletleri'nden İngiltere oldu.

* Sömürgecilik anlayışı isim değiştirerek manda ve himayecilik anlayışına döndü.

* Savaş sonrası devletlerin sınırları çizilirken milliyetçilik prensibine uyulmadı. Böylece azınlık sorunları devam etti.

* İlk kez sivil savunma teşkilatları kuruldu. Çünkü savaş artık cephe gerisine,ü şehirlere sıçradı. 

* İlk kez kimyasal silahlar, tanklar, denizaltılar bu savaş sırasında kullanıldı.

* On milyon civarında insan yaşamını yitirdi.

* Kurtuluş Savaşı'na neden oldu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?