Gerileme Dönemi Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

II. Mustafa (1695-1703)

III. Ahmet (1703-1730)

I. Mahmut (1730-1754)

III. Osman (1754-1757)

III. Mustafa (1757-1774)

I. Abdülhamit (1774-1789)

III. Selim (1789-1807)

Not: Osmanlı Devleti'nde 1699 Karlofça Anlaşması ile Gerileme Dönemi başlar; 1792 Yaş Anlaşması ile sona erer. II. Mustafa, Duraklama Dönemi'nin son padişahı, Gerileme Dönemi'nin ilk padişahıdır. III. Selim, Gerileme Dönemi'nin son padişahı, Dağılma Dönemi'nin ilk padişahıdır.

III. Selim

Yorumlar