Gerileme Dönemi Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

II. Mustafa (1695-1703)

III. Ahmet (1703-1730)

I. Mahmut (1730-1754)

III. Osman (1754-1757)

III. Mustafa (1757-1774)

I. Abdülhamit (1774-1789)

III. Selim (1789-1807)

Not: Osmanlı Devleti'nde 1699 Karlofça Anlaşması ile Gerileme Dönemi başlar; 1792 Yaş Anlaşması ile sona erer. II. Mustafa, Duraklama Dönemi'nin son padişahı, Gerileme Dönemi'nin ilk padişahıdır. III. Selim, Gerileme Dönemi'nin son padişahı, Dağılma Dönemi'nin ilk padişahıdır.

III. Selim

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?