Eski Türklerde Hükümdar Ünvanları Nelerdir?

* Han

* Hakan

* Kağan

* Tanhu

* Şanyu

* İlteriş (derleyen, toparlayan)

* İdikut

* İlteber

Yorumlar