Ehl-i Vukuf Nedir?

Eskiden mahkemelerde kadıya yardımcı olan kişilere verilen genel ada Ehl-i Vukuf denir. Mahkemelerdeki jüri üyelerine benzetilebilir. 

Hukuki uyuşmazlıklarda uzmanlığına başvurulan üçüncü kişi, bilirkişidir.  

Yorumlar