Duraklama Dönemi Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

III. Murat (1574- 1595)

III. Mehmet (1595- 1603)

I. Ahmet (1603- 1617)

I. Mustafa (1617- 1618)
                   (1622- 1623)

II. (Genç) Osman (1618-1622)

IV. Murat (1623- 1640)

Sultan İbrahim (1640-1648)

IV. (Avcı) Mehmet (1648- 1687)

II. Süleyman (1687- 1691)

II. Ahmet (1691- 1695)

II. Mustafa (1695- 1703)

Not: Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi, 1579'da Sadrazam Sokullu (Sokuloviç) Mehmet Paşa'nın ölümü ile başlar; 1699 Karlofça Anlaşması ile sona erer. III. Murat, Yükselme Dönemi'nin son padişahı, Duraklama Dönemi'nin ilk padişahıdır. II. Mustafa, Duraklama Dönemi'nin son padişahı, Gerileme Dönemi'nin ilk padişahıdır.

Duraklama Dönemi Osmanlı Padişahları

Yorumlar