24 Nisan 2014 Perşembe

Burjuva, Burjuvazi Nedir?

Yorum Yap
Sponsor

Avrupa Tarihi içerisinde; şehirlerde yaşayan, zanaatkarlık ve tüccarlıkla uğraşan, özel imtiyazları olan, Ortaçağ Avrupası'nda orta sınıfta yer alan, Yeniçağ ile birlikte zenginleşen kentli sınıfa Burjuvazi denir. Marksist felsefede ''kapitalist orta sınıf'' olarak adlandırılan Burjuvazi, üretim araçlarına sahip olan, emek sahibinin artı değerine el koyan sınıftır.

Kökeni Latince ''Burgus'' (Kale Burcu),Fransızca kökenli Burjuva sözcüğü, Türkçe'de ''kentsoylu'' anlamına gelmektedir. Burjuva; eğitimli, zengin, işveren kentli kişidir. Köylü, soylu ya da işçi değildir. Böylece Burjuvazi sınıfını oluşturur.

Sanayi Devrimi'nde sonra Burjuva sınıfı, fabrikalarla, makinalarla zenginliğine zenginlik katarken köylü ve işçi sınıfıyla da çatışmaya başlamıştı. Ortaçağ Avrupası'nda orta halli bir sınıf olan vergi veren Burjuva, Yeniçağ'da Coğrafi Keşifler ile birlikte zenginleşti. Bu anlamda günümüzde halk arasında mecazi anlamda ''zengin, paralı'' anlamlarında kullanılmaya başlandı.

Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder