1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

* 3 Mart 1924'te anayasaya eklenen ''Devletin dini İslamdır.'' maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarıldı. ''Şer'i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM'ye aittir.'' maddesi de anayasadan çıkarıldı. Milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının yemin tarzı değiştirildi.

* 1934'te ''Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'' tanınması anayasada belirtildi.

* 1934'te seçmen yaşı 22'ye çıkarıldı.

* 1936'da ''Türk Bayrağı Yasası'' kabul edildi.

* 1937'de Atatürk'ün altı ilkesi anayasaya eklendi.

* 1945'te anayasanın dili sadeleştirilerek öz bir Türkçe'ye dönülmüştü. Fakat 1952'de eski tarza geri dönüldü.

Yorumlar