Ana içeriğe atla

Osmanlı'nın Mondros'u İmzalama Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi'ni İmzalama Nedenleri

1-Wilson İlkeleri'ne Güvenilmesi: ''Galip Devletler, mağluplardan toprak ve savaş tazminatı almayacak.'' maddesi ile ''Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta bulundukları bölgelerde kesin Türk egemenliği sağlanacak.'' ilkelerine güvenmesi.

2-Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ile Almanya ile kara bağlantısının kesilmesi. Almanya'dan gelen yardımların Osmanlı2ya ulaşmasının neredeyse imkansız bir hal alması.

3-Güney Cepheleri'nin çökmesi ya da cephelerin bir çoğunda alınan mağlubiyetlerin çoğalması. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, sadece Çanakkale Cephesi'nde net bir sonuç ve galibiyet edebilmişti. Diğer cephelerde mağlubiyetlerle birlikte küçük ve orta çapta galibiyetler alınıp topraklar kurtarılsa bile sonuca varılamamıştı.

4-Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı macerasına sokan İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin istifa etmesi ve ülkeyi bir bir terk etmesi. Onun yerine başa gelen Hürriyet ve İtilafçıların ateşkes yanlısı olmaları.

5-Osmanlı yöneticilerin Almanya'dan önce bir ateşkes imzalamaları halinde daha karlı çıkacakları yönündeki düşünceleri.

6-Osmanlı Devleti'nin savaşacak gücünün sosyo-ekonomik, askeri ve siyasi yönlerden zayıflaması. Daha fazla kaybın önlenmek istenmesi.

7-ABD'nin savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanacağı düşüncesinin belirginleşmesi.


 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay