Osmanlı'nın Mondros'u İmzalama Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi'ni İmzalama Nedenleri

1-Wilson İlkeleri'ne Güvenilmesi: ''Galip Devletler, mağluplardan toprak ve savaş tazminatı almayacak.'' maddesi ile ''Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta bulundukları bölgelerde kesin Türk egemenliği sağlanacak.'' ilkelerine güvenmesi.

2-Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ile Almanya ile kara bağlantısının kesilmesi. Almanya'dan gelen yardımların Osmanlı2ya ulaşmasının neredeyse imkansız bir hal alması.

3-Güney Cepheleri'nin çökmesi ya da cephelerin bir çoğunda alınan mağlubiyetlerin çoğalması. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, sadece Çanakkale Cephesi'nde net bir sonuç ve galibiyet edebilmişti. Diğer cephelerde mağlubiyetlerle birlikte küçük ve orta çapta galibiyetler alınıp topraklar kurtarılsa bile sonuca varılamamıştı.

4-Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı macerasına sokan İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin istifa etmesi ve ülkeyi bir bir terk etmesi. Onun yerine başa gelen Hürriyet ve İtilafçıların ateşkes yanlısı olmaları.

5-Osmanlı yöneticilerin Almanya'dan önce bir ateşkes imzalamaları halinde daha karlı çıkacakları yönündeki düşünceleri.

6-Osmanlı Devleti'nin savaşacak gücünün sosyo-ekonomik, askeri ve siyasi yönlerden zayıflaması. Daha fazla kaybın önlenmek istenmesi.

7-ABD'nin savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanacağı düşüncesinin belirginleşmesi.


 

Yorumlar