Nakibüleşraf Ne Demektir?

Nakibüleşraf

İlmiye sınıfına mensuptur. Başlıca görevi peygamber Hz. Muhammed'in soyundan gelen seyyid ve şeriflerin haklarını korumak, onlar hakkında defter tumaktı. Ayrıca taht değişikliği sırasında padişahların kılıç kuşanmasına yardımcı olurdu. Doğum ve ölümleri kaydederdi. Osmanlı'da protokole dahil değildi. Fakat istediği bir zamanda padişah ile görüşebilirdi.

Osmanlı Devleti'nde ilk nakibüleşraf  Seyyid Ali Nata b. Muhammed idi. Kadılıktan farklı olarak uzun yıllar hizmet edebilen nakibüleşraf, İlmiye sınıfının en üst noktasına çıkmış seyyide verilen bir unvandı. Kendi konakları, resmi giysileri ve hizmetçileri ile saygın bir konumdaydı. Başlarına yeşil bir sarık takan ve öyle tanınan  seyyitler ve Nakibüleşraf halk arasında büyük saygı görürdü. Askerlikten de muaf tutuldular.

 

Yorumlar

Yorum Gönder