Ana içeriğe atla

Mondros Ateşkesi Nerede- Hangi Gemide- Ne Zaman İmzalandı?

30 Ekim 1918’de, Ege Denizi’nin Limni Adası’ndaki Mondros Limanı’nda Agamemnon adlı savaş  zırhlısında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı.

Mütareke (bırakışma) görüşmeleri, 27 Ekim 1918'de başladı. Osmanlı Heyetine anlaşma taslağı okunduktan sonra 25 maddelik taslakta önemli bir değişiklik yapılmayacağı özellikle vurgulandı. Hüseyin Rauf Bey (Orbay) önderliğindeki Osmanlı heyeti ağır koşullar içeren bu anlaşmaya 30 Ekim'de imza attı.

Anlaşmanın imzalandığı Agamemnon savaş gemisi, 1906 yılında İngiltere Kraliyet Donanması için inşa edilmiş, Çanakkale Deniz Savaşları'na katılmıştı. Yunan Kral Agamemnon ismiyle Troya Savaşı'nı anımsatan gemi, Çanakkale'de (Truva) amacına ulaşamamıştı. Fakat Osmanlı'nın ortadan silindiği Mondros Mütarekesi'nde ev sahipliğini üstlenmişti. 

Agamemnon, Troya'yı ikinci kez fethedemedi. İtilaf Devletleri'nin özellikle de ingiltere'nin Çanakkale Deniz Savaşlarında aldığı büyük mağlubiyet, moralleri bozmuştu. Agamemnon, Mondros'ta belki de bunun öcünü almıştı.

Agamemnon Savaş Zırhlısı


Hazırlayan: Ali ÇİMEN  

Yorumlar

 1. Önce Hektorun ruhu kovaladı
  Sonra Çanakkale şavaşında kovaladık
  Nihayet İstanbuldan " geldikleri gibi gittiler "
  Şükür ki Türk milleti ve Mustafa Kemal onları 3 defa bu topraklardan kovaladı
  Agamemnon bizle uğraşacağına barışşa daha iyi eder.
  Genede kendileri bilir.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd