6 Şubat 2014 Perşembe

Mondros Ateşkesi Kimler Arasında Oldu?

Yorum Yap
Sponsor

İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri) adına İngiltere'nin Akdeniz Donanma Komutanı Koramiral Calthorpe ve Osmanlı Devleti adına ünlü Hamidiye kahramanı, Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Hüseyin Rauf (Orbay) Bey arasında 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Bırakışması (Mütarekesi) imzalandı.

İstanbul'da Sadrazam Ahmet İzzet Paşa kabinesi, padişah Vahdettin'in Damat Ferit'in anlaşmaya katılmasına ısrar etmesine direndi. Hatta istifa etme durumuna geldi. Padişah geri adım atınca, Ahmet İzzet kabinesi Osmanlı'nın Mondros Heyeti'ni kendisi belirlemişti: Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Rauf Bey başkanlığında, Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) Müsteşarı Reşat Hikmet, Kurmay Yarbay Sadullah Bey’in oluşturduğu heyet görüşmeleri üstlenen heyetti.


Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder