Ana içeriğe atla

Milli Kongre Cemiyeti Nedir?

Milli Kongre Cemiyeti

Yararlı cemiyetlerdendir. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-i Milliye terimini ilk kez kullanan dernektir. Diğer müdafa-i hukuk cemiyetlerinden farklı olarak sadece bir bölgeyi değil tüm yurdun kurtarılması gerektiğini basın ve yayın yoluyla belirten cemiyettir.

29 Kasım 1918'de kuruldu. Göz doktoru Esat Işık öncülüğünde 70 civarında örgüt ve kuruluşun ikişer temsilci göndermesiyle İstanbul'da kuruldu. Bu örgütler arasında Radikal Avam Fırkası, Hürriyetperver Avam Fırkası hatta İttihat ve Terakki yerine kurulmuş olan Teceddüt Fırkası gibi çeşitli parti ve dernekler vardı. 

Kurtuluş Savaşı döneminin en uzun ömürlü örgütlerinden biriydi. Damat Ferit Paşa'nın baskılarına rağmen ayakta kalmayı başarabilmişti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi için yoğun çaba harcadı.

Milli Kongre Cemiyeti'nin programında amaç, iki ayrı maddede şöyle belirtilmişti:

*Bütün Kuvay-i Milliye'yi (ulusal güçleri) birleştirmek.

*Vatanın haklarını ve yararlarını koruyacak ve gerçekleştirecek yolları sağlamaya çalışmak.

Genelde geniş çaplı bir iş birliğine yönelik olan Milli Kongre hareketi, umulan etkinliği tam anlamıyla sağlayamadı. Fakat İzmir'in işgalini protesto için 23 Mayıs'ta düzenlenen ünlü Sultanahmet Mitingi, ses getirmişti. Cemiyet, 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgaliyle çalışmalarını sona erdirdi.

Yorumlar

  1. Çok güzel anlatmış elinize sağlik

    YanıtlaSil
  2. Ben bir şey anlamadım biraz daha açık anlatır mısınız

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd