Ana içeriğe atla

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir?

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

1- Yeni kıtalar ve yeni adalar keşfedildi.

2- İspanya ve Portekiz sömürge imparatorlukları kurmaya başladı.

3- Ümit Burnu bulundu. Akdeniz ticareti, Ümit Burnu'na kaydı.

4- Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar; Lizbon, Paris, Londra, Bordo (Bordeux), Le Havre, Anvers, Rotterdam, Amsterdam önem kazandı. Osmanlı Devleti başta olmak üzere Akdeniz'de ticaret yapan Venedik ve Cenevizliler ekonomik açıdan büyük darbe yedi.

NOT: Coğrafi Keşiflerden en fazla zarar gören ülke Osmanlı Devleti oldu. Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasında ticaret yollarının değişmesi nedenlerden biri oldu. Neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde Orta Doğu bölgesi önce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi oldu.

 NOT: 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması ile Akdeniz Limanları yeniden önem kazanmaya başladı.

5- Baharat Yolu önemini kaybetti. 

NOT:Yavuz Sultan Selim (1512- 1520) döneminde Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nun en önemli kavşakları Mısır ve çevresi fethedilmişti. Fakat Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti'nin başarısız Hint Deniz Seferleri bu yolun önem kaybetmesine yol açtı.

6- Keşfedilen değerli madenler Avrupa'ya taşındı. Avrupa ekonomisi düzeldi.

NOT: Coğrafi Keşiflere kadar zenginlik kaynağı toprak iken, bundan sonra zenginlik kaynağı altın ve gümüş oldu. 



7- Avrupa'da Ortaçağ'da orta sınıf olan Burjuva sınıfı zenginleşti ve güçlendi. Sanat ve sanatçıları koruyan Mesen sınıfı oluşturuldu. Böylece Rönesans'a önderlik etti.

8- Sermaye birikimi arttı. Avrupa, sanayileşmeye ve Endüstri Devrimi'nin temellerini atmaya başladı.

9- Kara ticaret yolları deniz ticaret yolları ile rekabet edemedi. İslam dünyası bu durumdan olumsuz etkilendi.

10- Halkın kiliseye ve ruhban sınıfına olan güveni gittikçe azaldı. Reform hareketlerine neden oldu.

11-Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı.

12- Merak ve araştırma isteği güçlendi.

13- Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar tanındı.

14- Kakao, vanilya, domates, tütün, pamuk, patates, şeker kamışı gibi yeni bitkiler tanındı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi