Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir?

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

1- Yeni kıtalar ve yeni adalar keşfedildi.

2- İspanya ve Portekiz sömürge imparatorlukları kurmaya başladı.

3- Ümit Burnu bulundu. Akdeniz ticareti, Ümit Burnu'na kaydı.

4- Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar; Lizbon, Paris, Londra, Bordo (Bordeux), Le Havre, Anvers, Rotterdam, Amsterdam önem kazandı. Osmanlı Devleti başta olmak üzere Akdeniz'de ticaret yapan Venedik ve Cenevizliler ekonomik açıdan büyük darbe yedi.

NOT: Coğrafi Keşiflerden en fazla zarar gören ülke Osmanlı Devleti oldu. Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasında ticaret yollarının değişmesi nedenlerden biri oldu. Neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde Orta Doğu bölgesi önce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi oldu.

 NOT: 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması ile Akdeniz Limanları yeniden önem kazanmaya başladı.

5- Baharat Yolu önemini kaybetti. 

NOT:Yavuz Sultan Selim (1512- 1520) döneminde Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nun en önemli kavşakları Mısır ve çevresi fethedilmişti. Fakat Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti'nin başarısız Hint Deniz Seferleri bu yolun önem kaybetmesine yol açtı.

6- Keşfedilen değerli madenler Avrupa'ya taşındı. Avrupa ekonomisi düzeldi.

NOT: Coğrafi Keşiflere kadar zenginlik kaynağı toprak iken, bundan sonra zenginlik kaynağı altın ve gümüş oldu. 7- Avrupa'da Ortaçağ'da orta sınıf olan Burjuva sınıfı zenginleşti ve güçlendi. Sanat ve sanatçıları koruyan Mesen sınıfı oluşturuldu. Böylece Rönesans'a önderlik etti.

8- Sermaye birikimi arttı. Avrupa, sanayileşmeye ve Endüstri Devrimi'nin temellerini atmaya başladı.

9- Kara ticaret yolları deniz ticaret yolları ile rekabet edemedi. İslam dünyası bu durumdan olumsuz etkilendi.

10- Halkın kiliseye ve ruhban sınıfına olan güveni gittikçe azaldı. Reform hareketlerine neden oldu.

11-Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı.

12- Merak ve araştırma isteği güçlendi.

13- Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar tanındı.

14- Kakao, vanilya, domates, tütün, pamuk, patates, şeker kamışı gibi yeni bitkiler tanındı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?