Ana içeriğe atla

Atatürk'ün Vatan ve Millet Sevgisi Nedir?

Atatürk'ün Vatan ve Millet Sevgisi

Atatürk: ''Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk Milleti'ni ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.'' diyerek yurt (vatan) ve ulus (millet) sevgisini ortaya koymuştur. O, vatan savunmasını her şeyden önemli görürdü. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında onun vatan sevgisi ve Türk Ulusuna karşı duyduğu sonsuz güven etkili oldu. ''Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.'' sözleri de bunun bir örneğiydi.

İngiltere Kralı Edward, İstanbul'a gelmiş ve Dolmabahçe Sarayı'na denizden bir motorla yaklaşmaktaydı. Deniz dalgalıydı. Kralın bindiği motor dalgalar yüzünden inip çıkmaktaydı. Rıhtıma çıkmak isteyen kral, elini yere değdirmiş ve eli tozlanmıştı. Atatürk de o sırada kıyıdaydı. Kral elini silmeye kalktı. Atatürk: ''Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!..'' dedi. Kralın elinden tutarak onu kıyıya çıkardı. Vatan toprağına olan sadakati ve ince zekası bir kez daha kendini belli etti.

Vatanı için her türlü zorluğa katlanan bir liderdi. Hayatının en zor günlerinde, hastalıkla boğuştuğu son yıllarında vatanını ihmal etmeyen Atatürk, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması için yoğun bir çaba sarf etmekteydi. Bu çabası sonuç verdi. 1939'da Hatay anavatana katıldı. Fakat Atatürk bunu göremeden gözlerini hayata yumdu. 

Atatürk, yaptığı her şeyi Türk Milleti'ne dayanarak, güvenerek, bu milletin ruhuna inanarak yaptı. O, Türk milletine aşıktı. Saygı ve sevgiyle yürekten bağlıydı. Bunun için en gelişmiş milletlerin seviyesine ulaşmayı, bu seviyenin üzerine çıkmayı amaç edindi. Türk gençliğine emanet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktı.

Yazan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd