Atatürk'ün İdealistliği Nedir?

Atatürk'ün İdealistliği

Atatürk'ün idealist yapısı, okul yıllarında şekillenmeye başlamıştı. İdealist yapısındaki belirgin özelliklerinden biri de hedefleri doğrultusunda zamana ve şartlara uygun bir zeminde, mantıklı ve gerçekçi bir uygulama meydana getirmekti. Onun yurt ve ulus sevgisi, idealistliğinin oluşmasındaki temel etkenlerden biriydi. İdealleri Türk Ulusu'nun ihtiyaçlarından doğmuştu. Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet döneminde bu ideallerini gerçekleştirmeye başlamıştı. İdealleri ileriki kuşaklar için bir hedefe ve yol gösterici bir özelliğe bürünmüştü.İlk ideali vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlamaktı. Atatürk; ''Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali lazım-ı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsız olmadan yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa hak kazanamaz.'' sözüyle bağımsızlık idealini ortaya koydu.

Atatürk'ün diğer büyük ideallerinden biri de Türk Ulusu'nu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktı. Bu idealini, ''Memleket mutlaka çağdaş, medeni, yepyeni olacaktır. Bizim için bu, hayat davasıdır.'' diyerek belirtmişti. Bir diğer ideali, uluslar arasında kardeşliği oluşturmaktı. Ona göre dünyada kin ve nefret dışlanmalı; yalnızca sevgi ve kardeşlik duyguları gelişmeliydi. ''Yurtta sulh (barış), cihanda sulh.'' sözüyle dünya barışına katkıda bulunmuştu.

Mustafa Kemal'in,  ideallerini gerçekleştirirken sağlam, etkili kararlar alması ve hiçbir zaman anlamsız maceralara sürüklenecek hayaller peşinde koşmaması idealistliğinde bir başka önemli noktaydı. Ona göre idealde birlik; insanları birbirine yakınlaştırır, ortak kader birliğinin derin duygularını uyandırırdı. Büyük ideallere sahip olan devletler devamlı surette güçlüydüler. Bunu bilen Atatürk fikirlerini ilkeler olarak ortaya koymuştu. Fikirlerini ilkeler etrafında idealleştirmişti.

Yazan: Ali ÇİMEN

Yorumlar