Ana içeriğe atla

Atatürk ve Nöbetçi Türk Askeri

Atatürk'ten Anılar 14: Atatürk ve Nöbetçi Türk Askeri

1930 sonrası Avrupa, faşist ve yayılmacı iktidarların lider olduğu bir dönemdeydi. Sınırlarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Ege kıyılarında güvenliği artırıyordu. Herhangi bir sızmaya karşı askerler devamlı uyarılıyordu.

Bir gün Atatürk'ün teftişe geleceği duyuldu. Atatürk, beklenilen gün teftişe geldi. Savunma mevzilerinden birine giden yolun dönemmecinde birdenbire durdu. Yanındakilere beklemelerini söyledi. Mevziye doğru kendi başına gitmeye karar verdi. Alandaki bir mehmetçiğin yanına doğru yürümeye başladı. Uzaktan gelen sivilin kendisine yaklaştığını gören nöbetçi mehmetçik, silahına davrandı. daha fazla yakşalmasına izin vermeden gür bir sesle ''Dur'' çekti. Atatürk bu ihtarla durdu ve konuşmaya başladı:

-Sen beni tanımıyor musun? Ben kimim?

-Mustafa Kemal Paşa'sın komutanım

-Peki sen benim Mustafa Kemal olduğumu biliyorsun da hala neden yasak, diyorsun?

Mehmetçik kısa bir süre sessiz kaldı. Sessizce düşünmeye başladı. Herlade teftişten haberi vardı. Fakat Atatürk'ün yanında bir kalabalık grupla buraya gelmesi gerekmez miydi? Mehmetçik, bu düşünceler arasında şu konuşmayı yaptı:

-Komutanım, Mustafa Kemalsin Mustafa kemal olmasına fakat düşmanların işine akıl sır ermez. Birni sana benzetir içeri sokarlar. Bizim yüzbaşıyı al da birlikte gelseniz keşke komutanım.

Bu olay Atatürk'ün hoşuna gitti. Geri döndüğünde komutanlarına bunu anlattı. Nöbetçi er, bundan sonra da çavuşluğa yükseltildi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl