Atatürk Dönemi'nde Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Hukuk Alanında Devrimler (İnkılaplar)

17 Şubat 1926 MEDENİ KANUN (İsviçre'den alındı)

1926 Ceza Kanunu (İtalya'dan alındı)

1926 Borçlar Kanunu (Almanya'dan alındı)

1926 Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu (İsviçre'den alındı)

1929 Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu (Almanya'dan alındı.)

1929 İdare Hukuku (Fransa'den alındı)

1932 İcra ve İflas Kanunu (İsviçre'den alındı.)

Not: Medeni Kanun, Atatürk'ün önce Laiklik ve Halkçılık ilkeleri ile ilgilidir.

Yorumlar