Ana içeriğe atla

Asım Bey (Gündüz) Kimdir?

Asım Bey (Gündüz)

Mudanya Ateşkesi'ne askeri temsilci olarak katılan Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. Asım Bey, 1880'de Kütahya'da doğdu. Kütahya Rüştiyesi (Ortaokul) ve Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1905'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Kurmay yüzbaşı oldu.  Almanya genelkurmayında stajyerlik yaptı.

I. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaştı. Mondros Ateşkesi'nin ardından İstanbul'da Harbiye Nezareti'nde (Savaş Bakanlığı) görev aldı. 1921 Temmuz'unda Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya geçti. İsmet Paşa'nın komutanı olduğu Batı Cephesi'nde kurmay başkanlığı yaptı. Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda önemli görevler aldı. 31 Ağustos 1922'de tümgenerallik rütbesi aldı ve paşa oldu. 

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını ifade eden, savaşın silahlı safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katıldı. Mudanya Mütarekesi'nde (Bırakışma) askeri temsilci olarak TBMM'yi temsil edenlerden biri oldu. 

1937'de Trakya Manevraları'na katıldı. 30 Ağustos 1937'de Orgeneral oldu. Askerliği döneminde Mareşal Fevzi Çakmak'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Hatay'ın anavatana katılması için çaba sarf etti. Fransızlar ile Hatay için yapılan görüşmelerde Türk Heyeti'nin askeri başkanı olarak görev aldı. 1943'te Yüksek Askeri Şura üyeliğine atandı.1945'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. Fransızca ve Almanca dillerini bilen Asım Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki kez milletvekili (1946 ve 1950) seçildi. 14 Ocak 1970'te İstanbul'da vefat etti.
Asım Bey

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd