Asım Bey (Gündüz) Kimdir?

Asım Bey (Gündüz)

Mudanya Ateşkesi'ne askeri temsilci olarak katılan Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. Asım Bey, 1880'de Kütahya'da doğdu. Kütahya Rüştiyesi (Ortaokul) ve Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1905'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Kurmay yüzbaşı oldu.  Almanya genelkurmayında stajyerlik yaptı.

I. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaştı. Mondros Ateşkesi'nin ardından İstanbul'da Harbiye Nezareti'nde (Savaş Bakanlığı) görev aldı. 1921 Temmuz'unda Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya geçti. İsmet Paşa'nın komutanı olduğu Batı Cephesi'nde kurmay başkanlığı yaptı. Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda önemli görevler aldı. 31 Ağustos 1922'de tümgenerallik rütbesi aldı ve paşa oldu. 

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını ifade eden, savaşın silahlı safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katıldı. Mudanya Mütarekesi'nde (Bırakışma) askeri temsilci olarak TBMM'yi temsil edenlerden biri oldu. 

1937'de Trakya Manevraları'na katıldı. 30 Ağustos 1937'de Orgeneral oldu. Askerliği döneminde Mareşal Fevzi Çakmak'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Hatay'ın anavatana katılması için çaba sarf etti. Fransızlar ile Hatay için yapılan görüşmelerde Türk Heyeti'nin askeri başkanı olarak görev aldı. 1943'te Yüksek Askeri Şura üyeliğine atandı.1945'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. Fransızca ve Almanca dillerini bilen Asım Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki kez milletvekili (1946 ve 1950) seçildi. 14 Ocak 1970'te İstanbul'da vefat etti.
Asım Bey

Yorumlar