Altı Bölük Halkı Nedir?

Altı Bölük Halkı

Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Süvarilerine (süvari: atlı asker) verilen bir diğer isimdir.

Padişahın çadırını korumakla görevli Sipahi ve Silahtar, sancağı ve bayrağı korumakla görevli Sağ ve Sol Ulufeciler, hazineyi ve savaş ganimetlerini korumakla görevli Sağ ve Sol Garipler, Altı Bölük Halkı'nı ya da diğer tabirle Ebna-yı Sipahiyan ünvanıyla anılan Altı Bölüm Neferatı'nı oluşturmuştu.

Altı Bölüm Neferatı, Osmanlıca tabirler ile; sipah, silahtar, ulufeciyan-ı yemin, ulufeciyan-ı yesar, gureba-yı yemin ve gureba-yı yesar bölükleriydi. 16 Haziran 1826'da padişah Mahmut II döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması (Vakay-i Hayriye) ile bu bölük de tarihe karıştı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?