Afganistan'la Dostluk Anlaşması Nedir?

Türk- Afgan Dostluk Anlaşması
(1 Mart 1921)

Moskova'da Sovyet Rusya ile görüşmeye giden Türk delegasyonu ile 1919'da İngiliz egemenliğinden kurtulan Afganistan'ın Moskova'ya gönderdiği elçi arasında imzalanan antlaşmadır. Yeni kurulan Türk devletini ve Misak-ı Milli ilkelerini onaylayan ilk müslüman ülke Afganistan olmuştu. Gümrü Anlaşması bir kenara bırakıldığında TBMM hükümetinin hukuki açıdan geçerliliği olan ilk uluslar arası anlaşmasıydı. 
Türk-Afgan Dostluk Anlaşması

Anlaşmanın Şartları:

1-Her iki devlet de birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacak.

2- Türkiye, Afganistan'a öğretmen ve subay gönderecek.

3- İki devletten birine bir saldırı gelmesi durumunda diğeri yardım edecek.

4- Doğu uluslarının kurtuluş, özgürlük ve bağımsızlık hakkına sahip olduklarını ve her ulusun kendini yönetme hakkının bulunduğunu her iki devlet de kabul edecek. Yorumlar