Osmanlı'da Batı Tarzında Açılan Okullar Nelerdir?

Osmanlı'da Batı Tarzında Açılan Okullar

*1734 Hendesehane

*(1773)Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

*(1793) Mühendishani Berr-i Hümayun

*(1834) Mızıka-i Humayun

*(1834) Mekteb-i Bahriye

*(1838) Mekteb-i Ulumu Edebiye

*(1838) Mekteb-i Maarif-i Adliye

*(1839) Askeri Baytar Mektebi

*(1839) Mekteb-i Harbiye

*(1839) Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye

*(1848) Dar’ül Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu)

*(1850) Dar’ül Maarif

*(1859) Mekteb-i Mülkiye

*(1860) Islahhane

*(1860) Sanat mektebi

*(1861) Kız Rüştiyesi

Mekteb-i Sultani
*(1863) Dar’ül Fünun

*(1864) Lisan Mektebi

*(1867) Eczacılık Mektebi

*(1868) Galatasaray Sultanisi (Mekteb-i Sultani)

*(1868) Sanayi Mektebi

*(1870) Dar’ül Muallimat (Kız Öğretmen Okulu)

*(1870) Kaptan Mektebi

*(1870) Orman Mektebi

*(1873) Darüşşafaka (Kimsesiz Çocuklar Kurumu)
Darüşşafaka

*(1874) Telgrafçılık Mektebi

*(1881) Ticaret Mektebi

*(1883) Sanay-i Nefise Mektebi

*(1883) Mülkiye Mühendis Mektebi

*(1892) Halkalı Ziraat Mektebi

*(1895) Baytar Mektebi

*(1909) Jandarma Mektebi


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?