Milletlerin Kültürel Değişim Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?

*Uluslar arası ticaretin etkisi

*Farklı kültürler ile etkileşime girilmesi

*Yabancı eserlerin tercüme faaliyetleri

*Düşünce ve inanç yapısındaki değişimler

*Bilimsel, edebi, sanatsal çalışmaların ilerlemesi

*Fetihlerle birlikte yeni kültürlerle tanışılması

*Göçlerle birlikte yeni kültürlerle etkileşim

*Kâğıt ve matbaanın kültürel yaşama katılması

*Özgür düşünce ortamlarının bulunması

* Askeri seferlerin tarihi süreçteki etkisi

Kültürel Değişim


Örnek:

*1718 Pasarofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti Avrupa’nın kendisinden üstün olduğunu kabul etti. Bundan sonra da Lale Devri’nden itibaren batı tarzında yenilikler (ıslahatlar) yaptı. Süreç içinde Avrupa kültüründen etkilendi.

Yorumlar