Milletlerin Kültürel Değişim Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?

*Uluslar arası ticaretin etkisi

*Farklı kültürler ile etkileşime girilmesi

*Yabancı eserlerin tercüme faaliyetleri

*Düşünce ve inanç yapısındaki değişimler

*Bilimsel, edebi, sanatsal çalışmaların ilerlemesi

*Fetihlerle birlikte yeni kültürlerle tanışılması

*Göçlerle birlikte yeni kültürlerle etkileşim

*Kâğıt ve matbaanın kültürel yaşama katılması

*Özgür düşünce ortamlarının bulunması

* Askeri seferlerin tarihi süreçteki etkisi

Kültürel Değişim


Örnek:

*1718 Pasarofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti Avrupa’nın kendisinden üstün olduğunu kabul etti. Bundan sonra da Lale Devri’nden itibaren batı tarzında yenilikler (ıslahatlar) yaptı. Süreç içinde Avrupa kültüründen etkilendi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?