I. Dünya Savaşı Ateşkes Anlaşmaları Nelerdir?

I. Dünya Savaşı Sonrası Ateşkes Anlaşmaları

* Bulgaristan ile Selanik Ateşkes Anlaşması (29 Eylül 1918)

* Osmanlı İmparatorluğu ile Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

* Avusturya- Macaristan ile Willaquiste (Villagusti) Ateşkes Anlaşması (3 Kasım 1918)

* Almanya ile Rethandes Ateşkes Anlaşması (11 Kasım 1918)

Rethandes Ateşkes AnlaşmasıYorumlar