Ana içeriğe atla

Atatürk'ün Geçirdiği Hastalıklar ve 1938

Atatürk'ün Geçirdiği Hastalıklar ve 1938

Sakarya Savaşı (23 Ağustos- 13 Eylül 1921) sırasında attan düşerek kaburga kemiklerini kıran Mustafa Kemal Paşa, cephelerde geçen hayatı boyunca çeşitli mevsim rahatsızlıkları geçirdi. Günlük hayatının düzenli olmadığını düşünürsek hastalıklar geçirmesi yadsınamazdı.

*Çocukken geçirdiği hastalıklar ise şunlardır:

Malarya, tertinyana, intani hastalıklar, çocukluğunda üzerine kapı devrilmesi.

Gazi Paşa’nın mevsim hastalıkları dışında hayatı boyunca geçirdiği rahatsızlıklar şunlardı:

Geçirdiği Hastalıklar

 *Manastır Askeri Lisesi (1896) yıllarında Sıtma hastalığı

*Trablusgarp-Bingazi’de gözlerinde beliren rahatsızlık

 *I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan böbrek rahatsızlığı:

Mustafa Kemal, Carlspad’a giderek kaplıcada böbreklerini tedavi ettirmiştir. Daha önce de Viyana’da tedavi olmuştur.

* I. Dünya Savaşı yıllarında öksürük şikâyetleri ve akciğer iltihabı hastalığı
Zatürre

*Aşırı çalışma temposu ve yorgunluklar sonucunda üç yıl ara ile gelen kalp krizleri:

Atatürk'ün Çankaya Köşkü’nde göğsünde ve sol kolunda şiddetli bir ağrı ile seyreden bir Koroner spazmı geçirmesi (11 Kasım 1923). (13 Kasım 1923) Köşkün bahçesinde gezerken yeniden koroner spazmı geçirmesi. Doktor Neşet Ömer (İrdelp) Bey Ankara’ya bu yüzden çağrıldı.

22-23 Mayıs 1927 gecesi Gazi Paşa, bir kez daha koroner spazmı geçirdi. Üç gün sonra aynı durum tekrar nüks etti. Bunun üzerine Berlin Tıp Fakültesi Dâhiliye Kliniği Direktörü Prof. Dr. Kraus ve Münih Tıp Fakültesi Dâhiliye Kliniği Direktörü Prof. Dr. Von Romberg Ankara’ya davet edildi.

*Haziran 1926’da Bursa’da bulunduğu sırada kulaklarından rahatsızlık geçirmesi.


*22 Kasım 1936’da atlattığı zatürre hastalığı:

Dr. Refik Saydam ve Dr. Asım Arar tarafından yüksek ateş ve titreme şikâyeti üzerine zatürre teşhisinin konulmasıyla Paşa,  gün boyunca istirahat etti.

1938:

Mustafa Kemal’e 22 Ocak 1938’de Yalova’da, Dr. Nihat Reşat Belger tarafından ilk defa siroz teşhisi kondu. Dr. Neşet Ömer İrdelp de bir gün sonra hastalığı teyit etti. 7 Şubat 1938 gecesi ise Atatürk göğüs ağrısı ve öksürük şikâyeti ile Dr. Nihat Reşat Belger’i köşke çağırdı. Doktor Atatürk’e zatürre teşhisi koydu. Atatürk on gün tedavi altında kaldı.

Paşa, 27 Şubat’ta şiddetli bir burun kanaması geçirdi. Hatta Balkan Paktı üyelerine verilen yemeğe bu yüzden geç katıldı. 28 Mayıs’ta Dolmabahçe’den Florya’ya gelirken fenalık geçirdi. Karnında su birikmesi olduğu saptandı. 


5 Eylül1938’de Gazi Paşa vasiyetnamesini hazırladı. 7 Eylül’de Dr. Mim Kemal Öke, paşaya karın ponksiyonu yaptı. On beş gün sonra ikinci kez yapıldı. Hastalık karaciğer koması tehlikesi gösteriyordu. 6 Ekim’de Mustafa Kemal vasiyetnamesini notere teslim ettirdi. 16 Ekim’de ise karaciğer komasına girdi. 4 gün sonra komayı tamamen atlattı. Hemen her gün doktorlar tarafından muayene edilen Gazi Paşa’ya 7 Kasım’da, Dr. Mehmet Kamil Berk tarafından üçüncü kez karın ponksiyonu yapıldıktan bir gün sonra; Gazi Paşa ağır bir karaciğer komasına girdi. 


10 Kasım 1938’de ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Paşa Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05 sularında hayata gözlerini yumdu. 

 Kaynaklar:

Sadi Borak, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, İstanbul, 1966, sayfa 120.

Yrd. Doç. Dr. Eren AKÇİÇEK, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Müdür Yardımcısı, Atatürk’ün Sağlık Takvimi.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd