Atatürk'ün Dehasına Hayran İngiliz General Kimdir?

Atatürk'ten Anılar 7 : Atatürk’e Hayran Olan İngiliz Generali

Anzak Kolordusu komutanı General Birdwood, 1915’de Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda M. Kemal’e karşı savaşmış ve mağlup olmuştu. Bu general yıllar sonra Pera Palas Oteli’nde Mustafa Kemal ile tarihe geçen bir konuşma yaptı.

General Birdwood

 General Birdwood, İstanbul İşgal Komutanı olarak karargâhı ile Perapalas Oteli’ne yerleşir. M. Kemal de aynı otelde kalmaktadır. Günlerden bir gün, Birdwood’un refakat subayı sporcu Sedat Rıza Bey, Dr. Rasim Ferit Bey’in yanına gelerek; General Birdwood’un M. Kemal Paşa ile görüşmek istediğini, bunun için aracılık etmesini istediğini rica eder. Doktor, generalin bu arzusunu M. Kemal’e bildirir. M. Kemal de görüşmeyi kabul eder. General, M. Kemal ile karşılaştığında çok saygılı,nezaketle  davranır.

General Birdwood, sorar:

-Ekselans, bizi nasıl yendiniz?

M. Kemal:

-Sizin de bizim de tarihi ceridelerimiz var. Tarih yazar.

General Birdwood:

-Sizden öğrenmek isterim, Ekselans.

Bunun üzerine Gazi Paşa, Dr. Rasim Ferit Talay’dan kâğıt ve kalem ister. O da bir reçete kâğıdı ile altın kurşun kalemini verir. M. Kemal bir kroki çizer. Krokiyi göstererek şöyle der:

-Şu tarihte karaya çıktınız; filanca saate kadar, siz şu, biz bu durumdaydık. Her şey lehinize idi. Neden şu çizgide durdunuz, ilerlemediniz?

Anzak Koyu


General Birdwood:

-Askerlerimiz çok yorulmuştu.

M. Kemal Paşa, Conkbayırı’nın krokisini de çizdi:

-Siz filan gün şu istikamette hareket ettiniz. Niçin ilerlemediniz?

General Birdwood

-Biz ilerledikçe arkadan su yetişmedi. Askerimiz susuz kaldı, durdu.

M. Kemal:

-Görüyorsunuz ki ben bir şey yapmadım; önce yorgunluk sonra susuzluk ordunuzu durdurdu.

General Birdwood ayağa kalkarak:

-Sizin gibi kahraman ve ulüvvücenap sahibi bir general tanımadım. der ve M. Kemal ile kucaklaşır. Giderken de:

-Müsaade ederseniz, bu kâğıtla kalemi hatıra olarak saklayayım.

Kalemi ve kağıdı alarak hatıra olarak saklamaya başlayan Atatürk hayranı General Birdwood, Atatürk’ün cenazesinde İngiltere’yi Mareşal unvanı ile temsil etmiştir.

Kaynak:

 Sadi Borak, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, İstanbul, 1966, sayfa 29-30.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?