Arasta Nedir?

Arasta Nedir?

Eski Türk İslam çarşılarında aynı ürünleri satan dükkânların bulunduğu kısma Arasta denir. Eski Türk- İslam devletlerinde özellikle külliyelerin bulunduğu alanlarda diğer mimari yapıların yanında bulunan ya da tek olarak karşılıklı bir sıra halinde bulunan, aynı malı satan dükkân topluluğuna verilen ada, Arasta denir. Farsça ‘’süslemek’’ anlamına gelen arasta, ‘’aresten’’den türemiştir.

Arasta bölgesinde her bir dükkânın ayrı ayrı kapısı olmazdı. Günümüzdeki bazı iş hanlarında olduğu gibi, çarşı kapısı her dükkân için sabah açılır, akşam kapanırdı. Bu tür çarşılardaki sokakların üzeri açıktı ya da belli bir alana kadar örtülü bırakılırdı. Tamamen üstünün örtülmesi ise kapalıçarşı olduğuna işaretti.

Arasta adı verilen çarşılardan elde edilen gelirler sosyal yardım kuruluşlarına giderdi. Eğer külliye içinde kurulmuşsa, gelirleri genellikle külliyenin camisine bırakılırdı. Arasta yapısına en güzel örnek, Edirne Selimiye Külliyesi’dir.

Edirne-Selimiye Arasta

Yorumlar