Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na Girmesi

ABD'nin I. Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri

1. Almanya'nın İngiltere ve Fransa'ya karşı denizaltı savaşlarına başlaması ile birlikte ABD'nin uluslararası ticaretini tehdit etmeye başlaması.

2. Almanya'nın Meksika'ya gönderdiği bir telgrafının ABD'nin eline geçmesi. Bu telgrafta Meksika'nın Almanya ile bir ittifak kurması öneriliyordu. ABD'nin Almanya'ya karşı savaşa girmesi durumunda Meksika ABD'ye saldıracaktı. bunun karşılığında ise Teksas, Arizona, Newmexico'yu topraklarına katacaktı.

1915 Mayıs ayında İngiliz yolcu gemileri Arabic ve Lusitania bir ALman denizaltısı tarafından batırıldı. Birçok Amerikan vatandaşının bu olaylarda ölmesi Alman-Amerikan ilişkilerini gerginleştirdi. Almanya'nın geri adımıyla normalleşmeye başlayan ilişkiler; bu sefer 1916'da içinde Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu bir Fransız gemisinin batırılmasıyla tekrar gerginleşti. Bir taraftan Meksika ile Almanya'nın yakınlaşması, ittifaka Japonya'nın yaklaştırılması, yaşanan diğer olaylar, ABD'nin dış politikasındaki esasları çizen Monroe Doktrini'ne ters düşmekteydi. 1917'de Alman denizaltıları iki ABD ticaret gemisini batırınca 2 Nisan 1917'de ABD, Almanya'ya savaş açtı.

Lusitania Gemisi


 Aslında ABD'nin savaşa katılmasında iki temel neden bulunmaktaydı:

Hızla sanayileşen ve teknoloji üreten Almanya'yı güçsüzleştirmek birinci ana nedendi. ABD'nin dünya siyasetinde söz sahibi olmak istemesi de ikinci ana neden olarak durmaktaydı. Savaşın başından itibaren savaşan güçlere silah ve lojistik maddeler satan ABD, ekonomik yapısını güçlendirmişti. Silah teknolojisi ileri düzeye gelmişti. Bu avantajını I. Dünya Savaşı'nda kullanan ABD, savaşa İtilaf (Anlaşma) Devletleri safında girdi. Savaşa katılması I. Dünya Savaşı'nın kısa sürede sona ermesine yol açtı.


Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar