Yüzyıl Savaşları Nedir?

Yüzyıl Savaşları
(1337-1453)

İngiltere, 1066’da Fransa tarafından fethedildi. Bu yüzden İngiliz Krallar, Fransa’ya bağlı vasallar konumuna indirgenmişti.  Evlilikler sayesinde kurulan akrabalıklar ve savaşlar, İngiliz vasal kralların Fransa’da toprak sahibi olup Fransız tahtında hak iddia etmelerine neden olmuştu.

İngiliz Kralı III. Edward, dayısı olan Fransız Kralı IV. Charles’in tahta varis bir erkek çocuk bırakamadan ölmesi üzerine, Fransız tahtında hak iddia etti. Fransız Kralı II. Philippe’in torunu Valois da tahtta hak iddia edince, toplantıya çağrılan bir Fransız meclisi Valois’i, VI. Philippe adıyla tahtın varisi olarak iddia etti. III. Edward bunu kabullendi. Fakat Philippe, Edward’ın Fransa’daki topraklarını ele geçirdi. Bunun üzerine İngiliz Kralı Edward Fransa’ya saldırdı. Böylece Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

Savaşların tamamına yakını Fransa’da geçti. 1453’te ise Fransa Kralı VII. Charles, İngiltere’de hanedanlar arasında Çifte Gül Savaşları’ndan yararlandı. Böylece Calais şehri hariç tüm Fransa’nın hâkimi oldu. 1558’de ise İngiltere Calais’i de bırakınca Fransa, İngiliz işgalinden tamamen kurtuldu. Sonuçta Fransa Avrupa’daki en güçlü merkezi krallıklardan biri oldu.

Yorumlar:

*Fransa’da feodal yapı, İngiliz işgali sırasında birlik oluşturmuş, böylece mutlak krallığa geçişe neden olmuştur.

*Batı Avrupa’da ulusal bilinçlenme gelişmiştir.

*Avrupa’da ilk kez barut, Yüzyıl Savaşları içindeki 1346 Kresy Savaşı’nda kullanıldı.

*İngiltere Avrupa’ya olan siyasal müdahaleden uzaklaşarak Britanya adasındaki iç sorunlarla uğraşmaya başlamıştır.

* Osmanlı Devleti yüzyıl Savaşları boyunca Kuruluş Dönemi’ni yaşamıştır. Bu dönemde Balkanlar’da ilerleme politikaları güden Osmanlı Devleti, böylece Doğu Avrupa’da rahatça yayılmıştır. 
    

Yorumlar

Yorum Gönder