Ana içeriğe atla

Yüzyıl Savaşları Nedir?

Yüzyıl Savaşları
(1337-1453)

İngiltere, 1066’da Fransa tarafından fethedildi. Bu yüzden İngiliz Krallar, Fransa’ya bağlı vasallar konumuna indirgenmişti.  Evlilikler sayesinde kurulan akrabalıklar ve savaşlar, İngiliz vasal kralların Fransa’da toprak sahibi olup Fransız tahtında hak iddia etmelerine neden olmuştu.

İngiliz Kralı III. Edward, dayısı olan Fransız Kralı IV. Charles’in tahta varis bir erkek çocuk bırakamadan ölmesi üzerine, Fransız tahtında hak iddia etti. Fransız Kralı II. Philippe’in torunu Valois da tahtta hak iddia edince, toplantıya çağrılan bir Fransız meclisi Valois’i, VI. Philippe adıyla tahtın varisi olarak iddia etti. III. Edward bunu kabullendi. Fakat Philippe, Edward’ın Fransa’daki topraklarını ele geçirdi. Bunun üzerine İngiliz Kralı Edward Fransa’ya saldırdı. Böylece Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

Savaşların tamamına yakını Fransa’da geçti. 1453’te ise Fransa Kralı VII. Charles, İngiltere’de hanedanlar arasında Çifte Gül Savaşları’ndan yararlandı. Böylece Calais şehri hariç tüm Fransa’nın hâkimi oldu. 1558’de ise İngiltere Calais’i de bırakınca Fransa, İngiliz işgalinden tamamen kurtuldu. Sonuçta Fransa Avrupa’daki en güçlü merkezi krallıklardan biri oldu.

Yorumlar:

*Fransa’da feodal yapı, İngiliz işgali sırasında birlik oluşturmuş, böylece mutlak krallığa geçişe neden olmuştur.

*Batı Avrupa’da ulusal bilinçlenme gelişmiştir.

*Avrupa’da ilk kez barut, Yüzyıl Savaşları içindeki 1346 Kresy Savaşı’nda kullanıldı.

*İngiltere Avrupa’ya olan siyasal müdahaleden uzaklaşarak Britanya adasındaki iç sorunlarla uğraşmaya başlamıştır.

* Osmanlı Devleti yüzyıl Savaşları boyunca Kuruluş Dönemi’ni yaşamıştır. Bu dönemde Balkanlar’da ilerleme politikaları güden Osmanlı Devleti, böylece Doğu Avrupa’da rahatça yayılmıştır. 
    

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay