Tarihte Danışma Kurulları Nelerdir?

*İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde KURULTAY

*Türk-İslam Devletlerinde DİVAN

*Büyük Selçuklu Devleti’nde DİVAN-I SALTANAT

*Anadolu(Türkiye) Selçuklu Devleti’nde DİVAN-I MEŞVERET

*Osmanlı Devleti'nde DİVAN-I HUMAYUN

*Hititlerde PANKUŞ MECLİSİ

*Sümerlerde AKSAKALLAR

*İngiltere’de AVAM ve LORDLAR KAMARASI

*Fransa’da ETA JENARO’dur.

Yorumlar