Ana içeriğe atla

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir?

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk ve Ruşen Eşref
Mustafa Kemal’i Türk basın hayatında ilk defa tanıtan kişidir. ‘’Mustafa Kemal İle Mülakat’’ adlı eserin yazarıdır. Servet-i Fünun, Tedrisat, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Donanma gibi basın-yayın kuruluşlarında mülakatlar, şiirler, anılar yazdı.

Yazar, gazeteci, siyaset adamı Ruşen Eşref Bey, 1892’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Edebiyat Fakültesi’nde okudu.  Yıllarca yazarlık ve mütercimlik görevlerinde bulundu. Yenigün gazetesinde çalışırken Kafkasya’ya muhabir olarak gitti. Tasvir-i Efkâr Gazete’sinde çalıştı. Bu sırada Sivas’ta muhabirlik yaptı.

1920’de İnebolu üzerinden Ankara’ya gelerek, Milli Mücadele’ye katıldı. 1922’de Buhara Elçiliği’nde başkâtiplik görevi aldı. Lozan Konferansı’nda basın danışmanı olarak görev aldı. 1923’te Afyon milletvekili olarak meclise girdi. 1933 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yaptı. Bu görevi nedeniyle milletvekilliğinden ayrıldı.  Roma, Londra ve Atina’da büyükelçilik; Tiran, Budapeşte, Atina’da ise elçilik görevlerinde bulundu. 1959 yılında İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Ruşen Eşref Ünaydın’ın eserleri şunlardır:

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat

Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki

Diyorlar ki

Atatürk’ün Hastalığı

Şiirleri:

Ayrılıklar

Damla Damla

Boğaziçi-Yakından

Hatıraları:

Atatürk’ü Özleyiş

Geçmiş Günler

Tevfik Fikret

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay