Osmanlı'nın Kısa Zamanda Büyümesinin Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı'nın Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

1299’da henüz bir aşiretken uc beyliği unvanı alan Osmanlılar, bir devlet için kısa sayılabilecek bir sürede, yaklaşık 150 küsür yılda, 1453’te imparatorluk oldu. Tarihi gözle bakıldığında bu durumun, birçok nedenden kaynaklandığı ortadadır. Kayı Aşireti’nin kısa sürede büyüyüp Osman Bey zamanında bir uc beyliği; Orhan Bey zamanında bir devlet, I. Murat zamanında daha gelişmiş bir devlet örgütü; Fatih zamanında da bir imparatorluk sürecini geçirmesinin nedenleri şunlardır:

1-Coğrafi Konumu.

2-Güçlü bir merkezi otoriteye sahip olma.

3-Devlet yönetiminde yetenekli padişahların ve devlet adamlarının bulunması.

4-Fethedilen bölgelerin halklarına hoşgörü ve adalet ile yaklaşılması, din ve mezhep özgürlüğü tanınması (İstimalet politikası).

5-Fethedilen bölgelere başarılı bir iskân (yerleştirme) siyaseti izlenerek Anadolu’da konar-göçer yaşayan Türkmenlerin yerleştirilmesi.

6- Balkanlardaki uluslar arasında sürekli mücadele olması ve siyasi birliğin olmaması.

7-Avrupa’da Fransa ve İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları’nın, uzun süre (1337-1453) Avrupa’yı karışıklık içinde bırakması.

8-Bizans’ın taht kavgaları içinde olması ve tekfur adı verilen Bizans valilerinin merkezi otoriteden uzak keyfi yönetimler sergilemesi.

9- Kayı Aşireti Lideri Osman Gazi’nin Ahilerin Eskişehir-İtburnu Tekkesi Şeyhi Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlenmesi. Böylece Ahi desteğini alarak Anadolu’da saygın bir konuma gelmesi.

10- Anadolu beylikleri ile başlangıçta siyasi bir mücadeleye girişilmemesi. Anadolu beyliklerinin kendi aralarındaki mücadeleye karışılmaması.

11- Beyliklerle evlilik yoluyla ilişki kurularak, beyliklerden toprak alınması. Örneğin Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in kızı ile Yıldırım Bayezit’ın evlenmesi. Böylece çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı, Simav bölgelerinin Osmanlı’ya katılması.
 12- Türk-cihan hâkimiyeti düşüncesi ve İslami anlamda gaza cihat düşüncesi.Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Yorum Gönder