Osmanlı'da Mülteciler Sorunları Nedir?

Osmanlı Tarihinde Mülteci Sorunları

***XV. Yüzyıl’da dini baskılar yüzünden İspanya’dan kaçan Musevilerin İstanbul’a gelmesi

***XVIII. Yüzyıl’da Lehistan Kralı XII. Şarl’ın (Demirbaş Şarl) Rusya ile yaptığı Paltova Savaşı’nı kaybetmesi ve Osmanlı’ya sığınması.

(Bu olay 1711 Prut (Osmanlı-Rus) Savaşı’nın da kıvılcımıdır.

***1763’te Lehistan Kralı’nın ölmesi ile Rusya’nın ülkeye müdahale etmesi ve Lehlilerin Osmanlı’ya sığınması.

(Bu olay 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nın da kıvılcımıdır.)

***XVIII. Yüzyıl’da başlayan Rus yayılmacılığı yüzünden; başta Kırım olmak üzere Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkasya’da yaşayan Müslümanların Osmanlı Devleti’ne sığınması

***XIX. Yüzyıl’da Avusturya’nın Macaristan’ı ilhak etmesi üzerine Macarların Osmanlı’ya sığınması. Yine aynı dönemde Rus yayılmacılığı yüzünden Lehlilerin Osmanlı’ya sığınması.

Yorumlar