Osmanlı'da Divanlar Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde Divan Çeşitleri

Divan-ı Hümayun: İdari, mali, askeri, örfi, şer’i her türlü konunun görüşülüp karar bağlandığı divandı. Osmanlı’da ilk kez Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun’da, Fatih döneminden itibaren Sadrazamlar başkanlık yapmaya başladılar. Kubbealtı denilen yerde toplanan Divan, II. Mahmut döneminde kaldırıldı. Bunun yerine nazırlık (Bakanlık) sistemine geçildi.

Ayak Divanı: Olağanüstü durumlarda toplanırdı.

Galebe Divanı: Elçi kabulünde toplanan divandı.

Sefer Divanı: Sefer öncesi toplanan divandı.

At Divanı: Sefer anında at üstünde yapılan divandır.

Ulufe Divanı: Yeniçeri maaşları dağıtılmadan önce toplanırdı.

Çarşamba Divanı: İstanbul ile ilgili sorunların konuşulduğu divandı.

Cuma Divanı: Şer’i ve örfi davaların görüldüğü divandı.

İkindi Divanı: Divan-ı Hümayun’da eksik kalan konuların görüşüldüğü divandı. 

Yorumlar