Mustafa Kemal'in Okuldaki Başarı Sıralaması

Mustafa Kemal’in Okul Dereceleri Nelerdir?

Mustafa Kemal, Manastır Askeri Rüştiyesi’nin 3. sınıfında bütün derslerden tam numara alarak sınıfın 1.’si olmuştu. Tam numara üzerinden tüm derslerin not toplamı 420 idi. Aynı sınıf öğrencisi Ahmet Tevfik’in de not toplamı 420 idi. Sınıf birinciliğini aralarında paylaşmışlardı. Bunları 419 puan alan Recep Fahri takip etti. Bu dönemde Mustafa Kemal’in edebiyata ilgi duymasını sağlayan arkadaşı ve geleceğin ünlü hatibi Ömer Naci de bot toplamı 394 ile sınıf 10.’suydu.

Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu’nda ise şu derecelere sahip oldu: Harp okulu arşivi kayıtlarında; M. Kemal, Harbiye’nin 1. sınfını 27. ; 2. sınıfını 11. ; 3. sınıfını 8. olarak bitirdi. İstanbul Harp Akademisini de 4. olarak bitirmişti.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Mustafa Kemal'in Karnesi

Yorumlar