Milli Mücadele Taraftarı Basın-Yayın Organları Nelerdir?

Mili Mücadele Taraftarı Basın-Yayın Organları

İrade-i Milliye

Hakimiyet-i Milliye

Hakimiye-i Milliye
Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete)

Matbuat ve İstihbarat-ı Umumiye  (Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü)

Öğüt (Afyon)

Albayrak (Erzurum)

Açıksöz ( Kastamonu)

İzmir’e Doğru (Balıkesir)

Yeni Adana

İstikbal (Trabzon )

Ahali (Edirne)

Emel (Amasya)

Küçük Mecbua  Dergisi

Sebilürreşad Dergisi

Anadolu Ajansıİstanbul’daki Milli Mücadele Taraftarı Gazeteler                                                           

Tasvir-i Efkar

Vakit

İkdam

İleri

Yenigün

Tanin

Hadisat

 ***M.Kemal ve Ali Fethi Bey 1918’de Minber Gazetesini çıkardı.

***Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete   ‘’Mardin  Gazetesidir(1928)


Yorumlar

Yorum Gönder