Mehteran Takımı Görevleri Nelerdir?

Mehteran Bölüğü Görevlileri
Mehteran
                                                               
Çorbacıbaşı: Mehteranın yürürken en önünde giden kişidir.

Davulzen: Davul çalan kişiydi. Davul, Orta Asya Türk çalgısı olarak ortaya çıkarak Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar kullanılır olmuştu. Buradan da Avrupa’ya yayılmıştı.

Boruzen: Mehterde boru çalan kimseye verilen addı. Buradan Avrupa’ya, orkestralara yayıldı.

Zurnazen: Zurna çalanlara verilen addı. Zurna, Orta Asya Türkleri’nin en eski nefesli sazıydı.

Nakkarezen: Nakkare çalanlara verilen addı. Nakkare ( Kudüm ) ağızları deri kaplı, birbirine bağlı farklı büyüklükte iki çömlekten oluşan bir çalgıydı.

Zilzen: Zil çalanlara verilen addı.

Kös: Kös çalan kişiye verilen addı. Sadece padişah mehterlerinde bulunurdu. III. Selim’den itibaren diğer mehterlere de kös konuldu.

Çevgani: Ucunda küçük ziller bulunan, çalınışı ustalık isteyen sopaya benzeyen bir müzik aletini kullanan kişiye verilen addı. Sadece mehter takımlarına has olan bu müzik aleti başka bir yerde kullanılmazdı. 

Yelkenler Biçilecek

Yorumlar