Kavimler Göçü Nedir?

Kavimler Göçü
Kavimler Göçü Haritası

Tarihte barbar kavimlerin Avrupa içlerine itilmesi olayına Kavimler Göçü denir. 375’de Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları, Balamir komutasında Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göç ettiler. Bu göç sırasında Avrupa’daki barbar kavimleri (Germen, Angıl-Sakson, Vizigot, Vandal, Ostrogot, Alan, Frank v.s.) Avrupa’nın içlerine doğru ittiler. Yaşanan bu olaya Kavimler Göçü adı verildi.Kavimler Göçü’nün Sonuçları şunlardı:

*Bugünkü Avrupalı milletlerin temeli atıldı. Germenler(Almanlar), Fransızlar (Franklar), İngilizler (Angıl-Saksonlar) v.s.

*Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu Roma(Bizans) ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.

*Merkezi krallıklar zayıflarken, feodalite (derebeylik) güçlendi.

*İlkçağ sona erdi. Ortaçağ başladı.

*Avrupa’da Hristiyanlık yayıldı.

*Papalık ve Kilise güçlenerek egemen güç haline geldi.

* Türkler Avrupa’da devletler kurdular.(Avrupa Hun, Avar v.s)

*Türklerin yaşam tarzı tanındı.

*Skolastik düşünce (akla,bilime aykırı düşünce) güçlendi.

Yorumlar

Yorum Gönder