Ana içeriğe atla

İskitler (Sakalar) Kimdir?

İSKİTLER ( SAKALAR, SKYTH )


İSKİTLER
İskitler, bilinen en eski Türk topluluğudur.

M.Ö. VIII. Yy. ile M.Ö. III. Yy. arasında Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkaslarda, Orta Asya’nın batısında Tanrı Dağları ile Fergana Vadisi içindeki geniş alanda yaşadılar.

Atlı-göçebe uygarlığın yaratıcıdırlar.

Hükümdarları Alper Tunga, İran’ın milli destanı şehname’nin önemli ismidir. Alper Tunga ağıtı burada geçmektedir.

Alper Tunga’nın torunu Tomris Hatun, hükümdarlık yapmıştır. İskitler, kadın hükümdarlar tarafından idare edilmiş, kadın hükümdarlara Tomris adı verilmiştir.

Orta Asya’da atı evcilleştiren ilk toplumdur.

Pantolonu, kemeri, kemer tokasını, at koşumlarını ilk defa kullanan toplumdur.

Sanat tarzları göçebe hayattan kaynaklanan Hayvan Üslubudur.

Altın ve gümüş işlemeciliğinde ileri bir uygarlık olmalarından, İskitlere ‘’Bozkırın Kuyumcuları’’denir.

Maden üretmede kullanılan odun kömürünü üretmişlerdir.

Ahiret inancına sahiptirler. Ayrıca silahları ile gömülmüş çok sayıda kadın kurganı bulunmasından ötürü İskitlerin kadın savaşçılarının olduğunu kanıtlamaktadır.

Perslerle yaptıkları mücadeleler ‘’Alper Tunga Destanı’na’’ konu olmuştur.

Büyük İskender ile yaptıkları mücadeleler, Şu Destanı’na konu olmuştur.

Yunanlılarla yaptığı mücadelelerin  ‘’Amazon Kadınları Efsanesi’ne’’ neden olmuştur.

Arap kaynaklarında kendilerinden ‘’Saka‘’

Pers kaynaklarında kendilerinden ‘’İskit’’

Çin kaynaklarında kendilerinden ‘’Sai’’

Yunan kaynaklarında kendilerinden ‘’Skythai’’

Asur kaynaklarında kendilerinden ‘’Aşguzai’’ diye bahsedilir.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay