İskitler (Sakalar) Kimdir?

İSKİTLER ( SAKALAR, SKYTH )


İSKİTLER
İskitler, bilinen en eski Türk topluluğudur.

M.Ö. VIII. Yy. ile M.Ö. III. Yy. arasında Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkaslarda, Orta Asya’nın batısında Tanrı Dağları ile Fergana Vadisi içindeki geniş alanda yaşadılar.

Atlı-göçebe uygarlığın yaratıcıdırlar.

Hükümdarları Alper Tunga, İran’ın milli destanı şehname’nin önemli ismidir. Alper Tunga ağıtı burada geçmektedir.

Alper Tunga’nın torunu Tomris Hatun, hükümdarlık yapmıştır. İskitler, kadın hükümdarlar tarafından idare edilmiş, kadın hükümdarlara Tomris adı verilmiştir.

Orta Asya’da atı evcilleştiren ilk toplumdur.

Pantolonu, kemeri, kemer tokasını, at koşumlarını ilk defa kullanan toplumdur.

Sanat tarzları göçebe hayattan kaynaklanan Hayvan Üslubudur.

Altın ve gümüş işlemeciliğinde ileri bir uygarlık olmalarından, İskitlere ‘’Bozkırın Kuyumcuları’’denir.

Maden üretmede kullanılan odun kömürünü üretmişlerdir.

Ahiret inancına sahiptirler. Ayrıca silahları ile gömülmüş çok sayıda kadın kurganı bulunmasından ötürü İskitlerin kadın savaşçılarının olduğunu kanıtlamaktadır.

Perslerle yaptıkları mücadeleler ‘’Alper Tunga Destanı’na’’ konu olmuştur.

Büyük İskender ile yaptıkları mücadeleler, Şu Destanı’na konu olmuştur.

Yunanlılarla yaptığı mücadelelerin  ‘’Amazon Kadınları Efsanesi’ne’’ neden olmuştur.

Arap kaynaklarında kendilerinden ‘’Saka‘’

Pers kaynaklarında kendilerinden ‘’İskit’’

Çin kaynaklarında kendilerinden ‘’Sai’’

Yunan kaynaklarında kendilerinden ‘’Skythai’’

Asur kaynaklarında kendilerinden ‘’Aşguzai’’ diye bahsedilir.

Yorumlar

Yorum Gönder