Ana içeriğe atla

II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya

II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya
 
1630 ile 1850’li yıllar arası Japonya dışa kapalı olarak yaşayarak ekonomisine yön verdi. Yine XIX. Yüzyılın II. Yarısına kadar feodal bir yönetim yapısı hakimdi. Askeri görünümlü feodalizme XIII. Yüzyılda geçilmişti. Ordu komutanlarına ‘’Şogun’’ adı verilirdi ve şogun en büyük egemen güçtü. İmparatorlar ise sadece sembolik bir konumda bulunurdu. Dışa kapalı Japonya buna ancak 1854’lere kadar dayanabildi. 

Dünyada değişen ekonomik evrime dış devletlerin ticari zorlamaları da eklenince Japonya, tüm dünyaya kapılarını açmaya başladı.  Ticari anlaşmalar yaptı. Ancak Japonya’da bu durum tepkiyle karşılanacaktı. Çünkü geleneklerinin bozulmasından ve dinlerini kaybetmekten korkuyorlardı. Öyle ki bir dönem Japonya’da misyonerler aracılığıyla yaklaşık üç yüz bin Japon, Hıristiyan olmuştu.  Bu tepkiler karşısında Şogun yönetimi itibarını kaybetti. İmparator Mutsihito 1867’de genç yaşlarda tahta çıkmasına rağmen egemen güç olarak ortaya çıkacaktı.

İmparator Mutsihito, Japonya’da ‘’Meiji Restorasyonu’nu’’ başlattı. Japonya’da 1868’den 1912 yılına kadar 45 yıllık dönemde yapılan batı tarzı yeniliklerle dolu reform sürecine Meiji Restorasyonu denir. Buna göre; Japonya’da Alman anayasası modeline geçildi. Anayasal monarşi uygulanmaya başladı. Giyim kuşamdan çağdaş bankacılık sistemine ve takvime kadar birçok alanda batı medeniyeti örnek alındı. Eğitimde yapılan yeniliklerle okur-yazar oranı artırılmaya çalışıldı. İngiltere Kraliyet Donanması, Japon donanması için örnek teşkil etti. Ordu için Prusya’dan subaylar getirildi. Japon subaylar Avrupa’ya eğitim için gönderildi. Silah üretiminde batı örnek alınarak yerli üretim artırıldı. Japonlar, demiryolu, denizyolları, telgraf derken ulaşım ve haberleşmede çağ atladı.

Japonlar Meiji Restorasyonu ile sanayide de büyük hamleler atmaya başladı. Her ne kadar hammadde ve enerji kaynakları bakımından fakir olsa da sanayi inatçılığı Japonya’yı kalkındıracaktı. Ağır sanayi, demir-çelik, gemi yapımı, tekstil sanayi devletin de katkısıyla gelişti. İpek ve tekstil ihracatında ön sıralara çıkmaya başladı. Zengin ve güçlü Japonya var olmaya başladı.

XIX. Yüzyılın sonlarına doğru artık Japonya, gelişmiş güçlü bir devlet olmuştu. Hammadde ve pazar kavgasına katılmıştı. Bu amaçla Asya kıtasındaki yayılmacı politikası ile birlikte Çin yönetimindeki Kore’ye de gözünü dikmişti. Yapılan savaşı kazanmış olmasına rağmen Rusya ve batının tepkisi nedeniyle ele geçirdiği toprakları Çin’e geri verdi. Çin toprakları, bu sefer de Çarlık Rusya ve Japonya arasında sömürge rekabeti alanı oldu. 1904-1905 Savaşları’nda bu iki ülke karşı karşıya geldi. Galip gelen Japonya Kore’yi ele geçirdi. Böylece Çin’e ve Rusya’ya karşı büyük bir güç haline geldi.

1920’li yıllara gelindiğinde, Uzak Doğu’nun en güçlü devleti artık Japonya’ydı. Hammadde ve pazar ihtiyacını gidermek isteyen Japonya için genişleme siyaseti önemliydi. Japonya, Mançurya ve Çin’e egemen olmak istedi. Bu durum batılı devletlerin dikkatinden kaçmayacaktı. Batılı devletler, 1922’de ‘’Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı’’ ile Çin’i korumak amacıyla Japonya’ya yaptırımlarda bulunacaktı.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na kadar Japonya, genişleme siyaseti izlediği bölgeleri ekonomik gücünü kullanarak ele geçirirken; bundan sonra askeri gücünü kullanmaya başladı. 1931’de Mançurya’yı işgal etti. 1933’de Milletler Cemiyeti’nden, 1934’te ‘’Washington Antlaşması’ndan’’ çekildi. Barış istemediği açıktı. 1934’te ‘’Asya Asyalılarındır.’’ düsturu ile batılı ülkeleri Çin’den uzaklaştırmaya çalıştı. ABD ve İngiltere’nin sessizliğini bozması, Japonya’nın 1937’de Çin’e saldırması ile son buldu. 1938’de ise Japonya Çin’in orta ve doğu bölümünü ele geçirdi. ‘’Yeni Düzen’’ siyaseti ile Doğu Asya’dan Japonların atılmasını istedi. Japonya’nın faşist, emperyalist, genişlemeci siyaseti Uzak Doğu’yu II. Dünya Savaşı’nın en önemli cephesi haline getirdi; Japonya’yı da Mihver Devletlerin bir parçası haline getirdi.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay