Ana içeriğe atla

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet Paşa Kimdir?

Hüseyin Hüsnü Emir (Erkilet) Paşa
Hüseyin Hüsnü Erkilet


Asker, Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı, Adolf Hitler ile görüşen Türk Paşasıdır. Hüseyin Hüsnü Emir Paşa ( Erkilet ) 1883’te İstanbul’da doğdu. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı oldu(1907). Balkan ve I. Dünya Savaşları’ndaki çarpışmalarda yer aldı. İstanbul’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Anadolu’ya giderek Milli Mücadele’ye katıldı.


1920’de Aralık ayında Çerkez Ethem ve kardeşleriyle TBMM adına Kütahya’da görüşme yapan kurulda yer aldı. 3 Ağustos 1921’de İsviçre’de Bern kentinde ateşemiliter olarak görev aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında I. Tümen Komutanı ve II. Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1924’te Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı oldu. 1932’de askerlikten emekliye ayrıldı.

Emekliliği ile birlikte Cumhuriyet gazetesi, Çınaraltı dergisi gibi yayın organlarında Almanya yanlısı yazılar kaleme aldı. Turancı, anti-komünist bu yazılar, azınlıklara karşı şiddeti çağrıştırmıştı.


II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya taraftarıydı. Hatta Alman büyükelçisiyle görüşmelerde bulundu. 1941’de Almanların davetiyle Sovyet Cephesi’ni ve Kırım’ı gezdi. Hatta sadece Hitler’in müttefiklerinin girebildiği karargâha giderek Adolf Hitler ile görüştü. ‘’Şark Cephesinde Gördüklerim’’ adlı anı kitabında bu konuları değerlendirdi.  Alman ajanı olmakla da suçlanan Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1958’de Ankara’da vefat etti.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd