Ana içeriğe atla

Harezmi Kimdir?

Harezmî
(770-840)

‘’0’’rakamını bulan İslam bilginidir. Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2’lik sayı sistemini bulan bilim adamıdır. Matematik, astronomi, coğrafya alanında çalışmış Farslı bir İslam bilgini olan Harezmî, Horasan’daki Harzem şehrinde temel eğitimini aldıktan sonra Bağdat’daki bilim ortamının varlığını öğrenerek Bağdat’ta çalışmalarını sürdürür.

Bilginlere değer veren ünlü Abbasi Halifesi Mem’un ki döneminde Abbasiler bir ilim merkezi haline gelmiştir, Harezmî’deki yetenekleri keşfettiğinden olsa gerek kendisini Bağdat Saray Kütüphanesi’nde görevlendirir. Kütüphane, Eski Mısır, Hint, Mezopotamya, Grek medeniyetlerine ait eserler ile doludur. Burada Beyt’ül Hikme kurulduktan sonra yabancı eserleri tercüme eder ki Beyt’ül Hikme bir tercüme akademisidir.

Bağdat’da inceleme ve araştırma için her türlü imkana kavuşan Harezmî, matematik ve astronomi ile ilgili çalışmalarını sürdürür. Kısa sürede adı duyulan Harezmî; Şam’daki Kasiyun Rasathanesi’ndeki bilim heyetinde, Sincar Ovası’nda meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için oluşturulan bilim kurulu heyetinde, Hint matematiğini incelemek için oluşturulan Hindistan’a giden bilim heyetinde yer aldı.Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını görmüştür.Yaptığı matematik çalışmaları ile cebirin temelini atmıştır.


’Hesab’ül Cebir Vel-Mukabele’’ adlı kitabı, matematik tarihinde birinci dereceden ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin olduğu ilk eserdi.Bu yüzden kendisine ‘’Cebirin Babası’’ denildi. İngilizce ‘’algebra’’, ‘’cebir’’; Algoritma sözcüğü de ‘’Algoritmi’’ sözcüğünden gelmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay